Advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS je odborným garantem semináře, kde se dozvíte odpovědi na vaše dotazy k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 • Na koho se nový zákon o spotřebitelském úvěru vztahuje?
 • Co vše se rozumí poskytováním a zprostředkováním spotřebitelského úvěru?
 • Jaké druhy spotřebitelských úvěrů rozlišujeme?
 • Jaké jsou klíčové lhůty v zákoně o spotřebitelském úvěru (platnost, účinnost, povinnosti)?
 • Jak probíhá proces udělení licence a licenční řízení na ČNB?
 • Do kdy musíme podat žádost o povolení nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru či o registraci zprostředkovatele spotřebitelského úvěru?
 • Musejí si vázaní zástupci v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru vybrat, pro koho budou pracovat?
 • Jaká jsou možná řešení potíží s počátečním kapitálem nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru?
 • Jak Česká národní banka (CNB) ověřuje původ kapitálu žadatele o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (NPSU)? Metodika ČNB k původu kapitálu žadatele o licenci.
 • Jaké jsou kvalifikační předpoklady žadatele o licenci NPSU či o registraci zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů?
 • Do kdy je nutné složit odborné zkoušky pro poskytovatele, zprostředkovatele a vázané zástupce spotřebitelského úvěru?
 • Lze poskytovat spotřebitelské úvěry bez absolvování odborné zkoušky?
 • Bude nutnost ověření schopnosti splácet spotřebitelský úvěr u klientů zásadní překážka pro pokračování podnikání nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru?
 • Jaké jsou povinnosti investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců? (postup registrace)
 • Jaké vnitřní předpisy a postupy musí mít nebankovní poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru?
 • Jak by měla probíhat vnitřní kontrola a postupy u nebankovního poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru?
 • Je lepší registrovat se jako samostatný zprostředkovatel či vázaný zástupce pro poskytování spotřebitelského úvěru?
 • Jak dlouho trvá licenční a registrační řízení na ČNB?
 • Co obsahují přechodná ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru?
 • Co obsahují prováděcí vyhlášky ČNB k zákonu o spotřebitelském úvěru?
 • Co se stane, když stávající poskytovatel, či zprostředkovatel spotřebitelského úvěru neuspěje se svou žádostí o udělení licence/registrace na ČNB?

… a mnoho dalších informací obdržíte na semináři k zákonu o spotřebitelském úvěru. Více informací a přihlášku na seminář naleznete zde.