V návaznosti na nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), který nabyl platnosti počátkem srpna 2016, zahájila Česká národní banka, v souladu s ustanovením § 160 tohoto zákona, meziresortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek s poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících.

Předmětem projednávání je znění vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která by měla stanovit kvalifikační, personální či organizační předpoklady, jež musí poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů splňovat. Vyhláška by se v souladu s ustanovením § 60 odst. 6 ZSÚ měla blíže zabývat také odbornými zkouškami, které jsou k ověření znalostí a dovedností zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěru nezbytné.

Druhým projednávaným návrhem je návrh vyhlášky o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, jehož předmětem je zejména stanovení obligatorních náležitostí a příloh těchto dokumentů.

Jedná se tedy o prováděcí předpisy svým obsahem velmi podstatné jak pro stávající, tak i nové poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.