Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Znění prováděcích vyhlášek k zákonu o spotřebitelském úvěru se již rýsuje

JUDr. Lumír Schejbal

V návaznosti na nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), který nabyl platnosti počátkem srpna 2016, zahájila Česká národní banka, v souladu s ustanovením § 160 tohoto zákona, meziresortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek s poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících.

Předmětem projednávání je znění vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která by měla stanovit kvalifikační, personální či organizační předpoklady, jež musí poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů splňovat. Vyhláška by se v souladu s ustanovením § 60 odst. 6 ZSÚ měla blíže zabývat také odbornými zkouškami, které jsou k ověření znalostí a dovedností zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěru nezbytné.

Druhým projednávaným návrhem je návrh vyhlášky o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, jehož předmětem je zejména stanovení obligatorních náležitostí a příloh těchto dokumentů.

Jedná se tedy o prováděcí předpisy svým obsahem velmi podstatné jak pro stávající, tak i nové poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí