Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Znění prováděcích vyhlášek k zákonu o spotřebitelském úvěru se již rýsuje

JUDr. Lumír Schejbal

V návaznosti na nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), který nabyl platnosti počátkem srpna 2016, zahájila Česká národní banka, v souladu s ustanovením § 160 tohoto zákona, meziresortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek s poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících.

Předmětem projednávání je znění vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která by měla stanovit kvalifikační, personální či organizační předpoklady, jež musí poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů splňovat. Vyhláška by se v souladu s ustanovením § 60 odst. 6 ZSÚ měla blíže zabývat také odbornými zkouškami, které jsou k ověření znalostí a dovedností zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěru nezbytné.

Druhým projednávaným návrhem je návrh vyhlášky o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, jehož předmětem je zejména stanovení obligatorních náležitostí a příloh těchto dokumentů.

Jedná se tedy o prováděcí předpisy svým obsahem velmi podstatné jak pro stávající, tak i nové poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí