Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta CUREX SE v řízení o rozšíření registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou.

Rozšíření licence spočívalo v registraci dalších platebních služeb, a to dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, a písmene f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz).

Stěžejní při doregistraci dalších platebních služeb byl vhodně zpracovaný obchodní plán na požadované platební služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis nově poskytovaných platebních služeb v návaznosti na zcela automatizované zpracování platebních operací klientem.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Registrace nových činností byla vyřízena za 18 dní od podání žádosti.