Vykazovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Mgr. Marek Soukal
Licence ČNB

Od 1. ledna 2022 platí nová vykazovací povinnost pro subjekty poskytující platební služby a služby elektronických peněz. Novou povinnost zavádí vyhláška č. 401/2021 Sb. Předmětem vykazování jsou data z oblasti platebního styku včetně hlášení podvodů, která jsou rozdělena do těchto dvou výkazů:

Čtvrtletní výkaz o platebním styku (PSSIVYC22)

  • podávají platební instituce a instituce elektronických peněz
  • lhůta pro podání za 1Q 2022 končí 30. dubna 2022  (lhůta pro podání je vždy do posledního dne měsíce následujícího po konci kalendářního čtvrtletí)
  • obsahuje hlavní ukazatele platebního styku (úhrady, inkasa, transakce platební kartou, transakce s elektronickými penězi a šeky) v geografickém členění na všechny země světa jednotlivě

Pololetní výkaz o platebním styku a hlášení podvodů (PSSIVYP22)

  • podávají platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
  • lhůta pro podání za 1. pololetí 2022 končí 30. září 2022 – lhůta pro podání je vždy do posledního dne čtvrtletí následujícího po konci daného pololetí
  • obsahuje informace o počtech vedených klientských účtů dle jejich druhu, o počtech akceptačních zařízení pro platební karty dle jejich druhu a geografického umístění, o počtech vydaných karet dle jejich druhu, o klientských transakcích a podvodných klientských transakcích dle druhu platební služby v geografickém členění.
  • pro platební instituce a instituce elektronických peněz má výkaz větší rozsah
  • pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu je výkaz zúžený

 

Oba výkazy se podávají standardně přes sběrný informační systém SDAT.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ladislav Vala

Mgr. Ladislav Vala

Ladislav vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během studia působil jako právní praktikant, po absolutoriu pak tři roky jako koncipient, nyní již zastává pozici advokáta. V naší kanceláři se specializuje na korporátní a obchodní právo. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí