Vykazovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Mgr. Marek Soukal
Licence ČNB

Od 1. ledna 2022 platí nová vykazovací povinnost pro subjekty poskytující platební služby a služby elektronických peněz. Novou povinnost zavádí vyhláška č. 401/2021 Sb. Předmětem vykazování jsou data z oblasti platebního styku včetně hlášení podvodů, která jsou rozdělena do těchto dvou výkazů:

Čtvrtletní výkaz o platebním styku (PSSIVYC22)

  • podávají platební instituce a instituce elektronických peněz
  • lhůta pro podání za 1Q 2022 končí 30. dubna 2022  (lhůta pro podání je vždy do posledního dne měsíce následujícího po konci kalendářního čtvrtletí)
  • obsahuje hlavní ukazatele platebního styku (úhrady, inkasa, transakce platební kartou, transakce s elektronickými penězi a šeky) v geografickém členění na všechny země světa jednotlivě

Pololetní výkaz o platebním styku a hlášení podvodů (PSSIVYP22)

  • podávají platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
  • lhůta pro podání za 1. pololetí 2022 končí 30. září 2022 – lhůta pro podání je vždy do posledního dne čtvrtletí následujícího po konci daného pololetí
  • obsahuje informace o počtech vedených klientských účtů dle jejich druhu, o počtech akceptačních zařízení pro platební karty dle jejich druhu a geografického umístění, o počtech vydaných karet dle jejich druhu, o klientských transakcích a podvodných klientských transakcích dle druhu platební služby v geografickém členění.
  • pro platební instituce a instituce elektronických peněz má výkaz větší rozsah
  • pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu je výkaz zúžený

 

Oba výkazy se podávají standardně přes sběrný informační systém SDAT.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Marek Soukal

Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři působí od roku 2017, nyní jako spolupracující advokát. Věnuje se zejména problematice licenčních řízení na ČNB. Marek spolupracoval s klienty na projektech licencí platebních institucí malého i velkého rozsahu, licence obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí