Máte v bance více než 100 000 eur? Zvažte systémově významné banky v ČR

Mgr. Filip Urban
Licence ČNB

Vklady právnických a fyzických osob jsou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů, který spravuje Garanční systém finančního trhu. Tyto vklady jsou pojištěny do výše 100 000 eur. V případě, že banka není schopna dostát svým závazkům, dochází k výplatě z tohoto fondu, jak se stalo v případě Sberbank CZ, a.s. Vyplácení peněz probíhá prostřednictvím jiné banky (v případě Sberbank je to Komerční banka). Fyzické osoby mohou dosáhnout zvýšené náhrady (na dvojnásobek), pokud splní podmínky dle § 41 zákona o bankách.

Z pojištění vkladů jsou vyňaty právnické osoby uvedené v § 41c odst. 2 zákona o bankách. Jsou to pojišťovny a zajišťovny, ale i finanční instituce, mezi které patří platební instituce nebo vydavatelé elektronických peněz, v případě, že se jedná o vlastní vklady. Vklady klientů jsou pojištěny stejně jako by se jednalo o jejich vlastní vklady u úvěrové instituce. Tedy vklad každého klienta je pojištěn do výše 100 000 eur.

Kapitálová rezerva systémově významných institucí

ČNB každoročně určuje systémově významné instituce1, jejichž selhání nebo špatné fungování by mohlo vést k narušení kontinuity finančního systému se závažnými negativními dopady na finanční systém a reálnou ekonomiku2. Tyto systémové instituce budou v případě řešení krize považovány za významné osoby podléhající řešení krize a ČNB musí přistoupit k uplatnění opatření k řešení krize dle § 82 zákona o ozdravných postupech.

Pro systémově významné instituce je stanoven požadavek na dodatečnou kapitálovou rezervu, jejíž výše je určena podle významu (velikosti). Tato rezerva je určována individuálně, a to až do výše 3 % kapitálových požadavků.

Dodatečné rezervy jsou pro systémově významné instituce stanoveny takto:

Československá obchodní banka

2,5 %

Česká spořitelna

2 %

Komerční banka

2 %

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

1,5 %

Raiffeisenbank

0,5 %

Je na zvážení, zda vklady, které nejsou pojištěny, nebo překračující částku 100 000 eur, nesvěřit systémově významné instituci (bance). Mají stanoveny dodatečné kapitálové rezervy a v případě jejich selhání by při jeho řešení měla ČNB užít opatření k řešení krize. Kontrola plnění kapitálových požadavků a dohled nad činností bank bude ze strany ČNB intenzivnější. Dá se i předpokládat, že tyto banky budou stabilnější než banky malé.

 

 

1Jedná se o jiné systémově významné instituce dle § 12v zákona o bankách a čl. 131 směrnice 2013/36 EU, jelikož v ČR nesídlí jediná globálně systémově významná instituce.

2čl. 3 odst. 1 bod 30 ve spojení s čl. 3 odst. 1 bod 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí