Zaměstnanecké akcie či podíly jako efektivní způsob odměňování

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Zaměstnanecké akcie či obchodní podíly mohou být zajímavou variantou pro vyplácení odměn klíčovým zaměstnancům společnosti. Tento způsob odměňování je v posledních letech na vzestupu. Je to zejména tím, že se systém odměn dá nastavit velmi pružně v návaznosti na dosažené výsledky a v neposlední řadě může být zajímavý i daňově.

Pokud se majitelé společností rozhodnou pro zapojení klíčových zaměstnanců či manažerů do kapitálové struktury společnosti, musejí řešit mnoho otázek. Jak zamezit případnému zneužití vlastnického práva k akciím či podílům, jak nastavit podíly tak, aby umožňovaly pružné odměňování dle dosažených výsledků, či jak dostat pod kontrolu zaměstnanecké akcie či podíly v případě ukončení smluvního poměru se zaměstnancem nebo jak je to se zdaněním apod. 

Všechny tyto otázky jsme již pro naše klienty řešili. Právní procesy máme tedy vyzkoušené a můžeme je nabídnout i vám. Kontaktujte nás.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí