Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Chystaná změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů MiFID II

JUDr. Lumír Schejbal
Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů.…

MiFID II a změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

JUDr. Lumír Schejbal
V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze…

Novela zákona o platebním styku

S účinností od 1.2.2015 byl novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novelou č. 261/2014 Sb. bylo především doplněno ust. § 98a, které upravuje postup při odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, kdy plátce může odvolat svůj souhlas, dokud lze odvolat platební příkaz k dané…

Náš článek o výboru pro audit na epravo.cz

JUDr. Lumír Schejbal
S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s…


Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

JUDr. Lumír Schejbal
Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem tohoto článku je poskytnout těmto subjektům základní vodítka pro zjištění, zda…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí