Právní blog SCHEJBAL&PARTNERSJak získat povolení/licenci k činnosti platební instituce

JUDr. Lumír Schejbal
Povolení k výkonu činnosti platební instituce lze získat výhradně prostřednictvím správního řízení vedeného Českou národní bankou. Subjekty usilující o získání povolení k činnosti platební instituce musí v prvé řadě splňovat podmínky stanované § 9 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.…

Nová vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

JUDr. Lumír Schejbal
Nová vyhláškač. 23/2014 Sb. (dále jen „nová vyhláška“), která nahradila vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Nová vyhláška provádí některá ustanovení o kapitálových požadavcích směrnice 2013/36/EU (dále…

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

JUDr. Lumír Schejbal
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí