Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Novela ZPKT zakáže investičním zprostředkovatelům zprostředkovávat akcie

JUDr. Lumír Schejbal
Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě novelu zákona, kterou se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novela obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace směrnice MiFID II a…


Veřejná nabídka dluhopisů bez prospektu?

JUDr. Lumír Schejbal
V naší právní praxi se často setkáváme s dotazem, zda lze vydat emisi listinných dluhopisů bez prospektu, a tuto veřejně nabízet investorům, např. na internetu. Otázku je vždy nutné posuzovat pro každou jednotlivou emisi samostatně, neboť každá emise dluhopisů je individuální a má svá specifika…

Emise firemních či korporátních dluhopisů a jejich veřejná nabídka

Jedním ze způsobů financování činnosti či rozvoje společnosti, v poslední době v České republice stále populárnější, jsou emise firemních dluhopisů. Jejich prostřednictvím jsou pak získávány finanční prostředky od privátních investorů či veřejnosti. Základní právní úprava emisí dluhopisů je…

Konec akcií na majitele

JUDr. Lumír Schejbal
Vláda České republiky svým návrhem zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (sněmovní tisk 715/0) do určité míry předurčila další vývoj v oblasti, která se v poslední době těší zájmu odborné i laické veřejnosti. V této souvislosti bývá často a slyšitelně…

Brzký konec korunových dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal
Nenápadné ustanovení v zákoně o dani z příjmu (ZDP) umožňuje fyzickým osobám nepodnikatelům vyhnout se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů o velmi nízké nominální hodnotě, v praxi zpravidla ve výši 1 Kč. Uvedené se odvíjí od ustanovení § 36 odst. 3 ZDP, kde je uvedeno, že „základ daně se stanoví…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí