Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS


Dopad FATCA na české finanční instituce

Co je to FATCA Foreign Account Tax Compliance Act zkráceně „FATCA“ je americký zákon, který přijaly spojené státy v rámci snahy o vyšší efektivitu při správě daní, jedná se o jedno z opatření, přijatých úřady USA v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi. FATCA nabyla účinnosti 1. července…

Chystaná změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů MiFID II

JUDr. Lumír Schejbal
Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů.…

MiFID II a změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

JUDr. Lumír Schejbal
V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze…

Náš článek o výboru pro audit na epravo.cz

JUDr. Lumír Schejbal
S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí