Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Proč podnikat pod hlavičkou s.r.o. i když to nemusí být vždy daňově výhodné

JUDr. Lumír Schejbal
Chci začít podnikat, mám skvělý nápad, název firmy, v lepším případě i byznys plán. Začínám řešit, zda to rozjet jako podnikatel fyzická osoba (OSVČ) či si mám založit s.r.o. Volám svým známým podnikatelům, účetním a poradcům a zjišťuji výhody a nevýhody. K nevýhodám s.r.o. prý patří zejména…

Jak na spotřebitelské loterie, soutěže, ankety a jiné akce o ceny

JUDr. Lumír Schejbal
Provozování loterií a jiných podobných her je regulováno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“). Takzvané „spotřebitelské loterie“, jejichž provozování je zákonem zakázáno, charakterizuje, jako specifickou kategorii…

Nová definice subjektů veřejného zájmu

Dne 1. ledna 2016 došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví k zásadnímu zúžení definice „subjektu veřejného zájmu“. Pojem subjekt veřejného zájmu byl před 1. lednem 2016 definován v § 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech následovně: Subjektem veřejného zájmu je -…


LIKVIDACE – postup a některá úskalí

Likvidace zahrnuje celou řadu právních i ekonomických úkonů směřujících k vypořádání majetkových a dalších poměrů likvidovaného subjektu. Z tohoto důvodu musí mít likvidátor nejen podrobnou znalost relevantních právních předpisů, ale i znalosti o ekonomice likvidace a podrobnou představu o majetku…

Fúze sloučením, proces a jeho úskalí

Almíra Pitronova
Fúzí korporací sloučením mohou být řešeny např. finanční potíže společností, kdy zpravidla prosperující společnost jako nástupnická převezme závazky i majetek zanikající a tato dále neprohlubuje svou případnou ztrátu. Fúze se uskutečňují také za účelem snížení provozních nákladů a zvýšení…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí