Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS


Akciová společnost podle zákona o obchodních korporacích

JUDr. Lumír Schejbal
S přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dochází k poměrně zásadním změnám na poli regulace obchodních společností. Tato norma, účinná od 1.1.2014, bude v úzkém vztahu k novému občanskému zákoníku. Odpadne tak mimo jiné dnešní stav,…

Zákon o obchodních korporacích

JUDr. Lumír Schejbal
K některým dalším aspektům souvisejícím s přijatým zákonem o obchodních korporacích Nová úprava obchodních společností, resp. korporací, provedená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s sebou přináší také další novinky i některé dosud…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí