Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Senát schválil zákon o spotřebitelském úvěru, nebankoví poskytovatelé úvěrů zahajte přípravné práce na licenci

JUDr. Lumír Schejbal
Senát v pondělí 18. 7. 2016 schválil bez pozměňovacích návrhů zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru. Dá se tedy konstatovat, že máme k dispozici finální text zákona, který již čeká jen na podpis prezidenta a následně vyjde ve Sbírce zákonů. Dle § 179 zákona o spotřebitelském úvěru (ZSU) nabývá…

Regulace crowdfundingu z pohledu zákona o platebním styku

JUDr. Lumír Schejbal
Boom crowdfundingu V současné době probíhá v České republice boom tzv. crowdfundingu, resp. crowdfundingových internetových platforem. První takové platformy vznikly již před několika lety v USA, např. Kickstarter, Indiegogo apod. V nedávné době se objevily obdobné projekty i v České republice,…

Jak přežít regulaci finančního trhu

JUDr. Lumír Schejbal
Regulace finančního trhu Důsledná ochrana spotřebitele se nevyhnula ani finančnímu trhu, tedy poskytovatelům investičních služeb, platebních služeb, pojistných služeb, vydavatelů elektronických peněz, poskytovatelů úvěrů, směnárníků atd. Pokud podnikáte v oblasti finančních služeb, bude vaše…

Dluhopisové financování projektů

JUDr. Lumír Schejbal
Ve své právní praxi se stále častěji setkáváme požadavky na právní ošetření projektů financovaných jinými než bankovními zdroji. Alternativní financování je stále populárnější a jeho výhodnost se často blíží financování bankovnímu, někdy jej svou jednoduchou konstrukcí i překonává. Jaké jsou tedy…

Zákon o spotřebitelském úvěru prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

JUDr. Lumír Schejbal
Pozměňovací návrhy spíše neprošly Poslanecká sněmovna schválila 3. června 2016 vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon doznal při hlasování o pozměňovacích návrzích určitých změn. Mezi klíčové změny, které prošly je snížení maximálního součtu všech sankcí vůči věřiteli na 50% jistiny…

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru prošel 2. čtení Poslanecké sněmovny

JUDr. Lumír Schejbal
Poslanecká sněmovna projednala dne 21. 4. 2016 ve 2. čtení návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Celkem bylo k zákonu vzneseno poslanci 26 pozměňovacích návrhů. Návrhy např. směřují ke snížení počátečního kapitálu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z 20 na 15 milionů, odsunutí platnosti zákona na…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí