Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERSPovinnosti společnosti na zprostředkování P2P půjček

JUDr. Lumír Schejbal
Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející s platebními službami, si mnohdy neuvědomují, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Jednou z takových služeb je poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování tzv.…

Podmínky pro udělení povolení nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a prováděcích vyhlášek

JUDr. Lumír Schejbal
Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání…

Registrace (licence) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

JUDr. Lumír Schejbal
Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Klimeš v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách,…

Rozpočtový výbor k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

JUDr. Lumír Schejbal
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny usnesením ze dne 16. 3. 2016 přerušil projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Na schůzi rozpočtového výboru 30. 3. 2016 se budou projednávat případné pozměňovací návrhy a návrh zákona by měl být následně vpuštěn k druhému čtení v Poslanecké…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí