Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS


Nová právní úprava platebních služeb

V regulaci platebního styku v rámci Evropské unie (EU), tedy i v Česku, dojde v blízké budoucnosti ke značným změnám. Na podzim roku 2015 lze očekávat přijetí novely Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Zavedení změn do českého právního řádu musí být provedeno do 2 let od přijetí směrnice.…Novela zákona o platebním styku

S účinností od 1.2.2015 byl novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novelou č. 261/2014 Sb. bylo především doplněno ust. § 98a, které upravuje postup při odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, kdy plátce může odvolat svůj souhlas, dokud lze odvolat platební příkaz k dané…

Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

JUDr. Lumír Schejbal
Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem tohoto článku je poskytnout těmto subjektům základní vodítka pro zjištění, zda…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí